Registrační formulář

Doživotní záruka

Vážený zákazníku,

děkujeme za nákup akrylátové vany RAVAK (dále jen „vana“ nebo „výrobek“). Výrobce RAVAK a.s. poskytuje na tento výrobek Doživotní záruku za naplnění dále uvedených podmínek.

Doživotní záruka vznikne pouze v případě, že kupující zaregistruje výrobek v níže uvedeném online formuláři v době 60 dnů od jeho zakoupení a využita může být vždy jen tehdy, pokud kupující při uplatnění Doživotní záruky předloží platný prodejní doklad, vztahující se k výrobku.

 - takto označené údaje jsou povinné


Vyplněním a odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem se řádně seznámil s podmínkami poskytnutí Doživotní záruky na vany RAVAK a dále Prohlášením společnosti RAVAK a.s. o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR) umístěným na www.ravak.cz. V souvislosti s vyplněním a odesláním tohoto formuláře dochází ze strany společnosti RAVAK a.s. coby správce ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání informačních sdělení – osobní údaje poskytnuté zákazníkem na tomto registračním formuláři, tj. jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo společnosti RAVAK a.s. zpracovává dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely přímého marketingu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání záruky. Předávání osobních údajů společnosti RAVAK a.s. spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby (tzv. zpracovatelé osobních údajů). Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji zákazníka, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností, k dosažení účelu jejich zpracování, v souladu s platnými právními předpisy a nesmí je použít k jinému účelu. Společnost RAVAK a.s. neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, ledaže k tomu existuje právní důvod. Společnost RAVAK a.s. si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku zákazníka. Každý zákazník má právo požadovat po společnosti RAVAK a.s. přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou uvedeny v Prohlášení společnosti RAVAK a.s. o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR) umístěným na www.ravak.cz.