Projekt FVE s podporou z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy

Společnost RAVAK a.s. realizuje projekt reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002686, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

RAVAK - instalace fotovoltaické elektrárny