Prohlášení o zpoplatnění obalů EKO-KOM

Společnost:
RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram
IČ: 25612492
DIČ: CZ25612492

tímto prohlašuje,
že za všechny obaly a balené výrobky, které uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek (odměna) za zajištění zpětného odběru a využití odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem

EK-F06020285


Za všechny obaly a balené výrobky, které teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazena společnosti EKO-KOM, a.s. v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.

Toto prohlášení na dobu neurčitou platí od 01. 01. 2018.
Jakékoliv změny zde uvedeným skutečnostem budou neprodleně oznámeny.

V Příbrami dne 01. 01. 2018

podpis

Dokument ke stažení:

Prohlášení EKO-KOM (PDF 215 kB)