Reklamace výrobků RAVAK

Pro výrobu našich výrobků používáme nejkvalitnější materiály a nejlepší technologie. I přesto se může stát, že na našem výrobku vznikne vada. V těchto nepříjemných situacích je odborný tým našich pracovníků připraven v rámci platnosti záruční doby posoudit vadu z pohledu výrobce a navrhnout řešení k uvedení výrobku do řádného stavu v nejkratším možném termínu.

Pro snadné a rychlé uplatnění reklamace vyplňte formulář nebo nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem na příslušné středisko.


RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01  Příbram
Telefon: +420 318 427 280, +420 318 427 252
E-mail: reklamace at ravak.com
RAVAK a.s., Středisko baterie
Bernartice nad Odrou 298
741 01  Nový Jičín
T: +420 724 663 183
E-mail: reklamace at ravakbaterie.com

Konkrétní postup reklamačního řízení se řídí Obchodními podmínkami RAVAK.

Je dobré vědět:

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží, nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím, nebo nedovoluje-li to jeho stav z hlediska hygienického. Poškození zboží vzniklé v průběhu jeho dopravy zajišťované kupujícím nelze reklamovat.

Za vadu zboží nelze považovat, když věc byla užívána nadměrně či jinak nepřiměřeně účelu, pro který se běžně užívá nebo by se měla užívat. Barevné a rozměrové tolerance výrobků, které plynou z charakteru keramické výroby a které povolují příslušné normy, nejsou považovány za vady výrobků.

Není povoleno používat abrasivní (s přísadou písku nebo jiných mechanických částí) a chemicky agresivní prostředky k čištění vodovodních baterií, koupelnových doplňků, koupelnového nábytku, sprchových vaniček a zástěn, akrylátových van, sprchových sedátek a jiných chromových povrchů. Dochází tím k poškození zboží a na případnou reklamaci v takovém případě nelze brát zřetel.

Vany, sprchové kouty a vaničky

Vany, sprchové kouty a vaničky čistěte námi doporučenými přípravky RAVAK, není povoleno používat chemická agresivní rozpouštědla. Způsob montáže musí být takový, aby zboží šlo vyjmout, demontovat bez destrukčních prací - u van tedy nesmí být obložené dlaždice přes jejich lem, musí být vyjímatelné z obezdívky. Nehradíme náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby nebo zdiva, které mohou vzniknout při nerespektování tohoto pravidla.

Koupelnový nábytek

Koupelnový nábytek se nesmí omývat (polévat) vodou, ale pouze otřít vlhkými jemnými textiliemi s mýdlovou vodou. Koupelnový nábytek je určen do vlhkého prostředí koupelen, nesmí však přijít do přímého kontaktu s tekoucí či stojatou vodou.

Vodovodní baterie, koupelnové doplňky

Při montáži vodovodních baterií je nutné použití ochranných sítek na vstupu vody do baterie pro zachycení nečistot z potrubí a použití filtračního zařízení vody na vstupu do bytu/domu min. 200 μm. Instalací filtrů je podmíněna prodloužená záruční doba. Škody vzniklé díky zanesení vršků/ventilů, kartuší, sítek, perlátorů a sprch vodním kamenem nebo nečistotami z vodovodního řadu nemohou být předmětem reklamace.

Čistění povrchů u vodovodních baterií a koupelnových doplňků musí být prováděno přípravky určenými k čištění chromových povrchů, např. RAVAK Cleaner nebo RAVAK Cleaner Chrome, či mýdlovým roztokem s použitím jemných textilií. Po jejich aplikaci je vždy nutný důkladný oplach čistou vodou. Není dovolenou používat žádné čisticí prostředky s obsahem kyselin, mechanické čisticí prostředky (abraziva) nebo čisticí prostředky na bázi octa. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se záruka nevztahuje.