OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012869

Příjemce dotace
RAVAK a.s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram

Cílová skupina
Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Výše dotace
Celkové způsobilé náklady 2 889 572,00 Kč

Účel dotace
Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců.

Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Datum zahájení realizace 1. 1. 2020
Datum ukončení realizace do 31. 12. 2021

Vzdělávací aktivity
Měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, obecné IT, specializované IT, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor.