Vzdělávání zaměstnanců členských firem SIV

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členských firem SIV

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002114

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Termín realizace: 01.01.2024 – 31.12.2026

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

RAVAK - spolufinancováno Evropskou unií