Általános szerződési feltételek

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék CégbíróságaJelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.ravak.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül elérhető online vásárlási felület igénybevételének vásárlók, felhasználók, látogatók (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A Webshopot a RAVAK Hungary Kft. üzemelteti, mint termékek online webáruházon történő értékesítését folytató vállalkozás. .

1. Eladó adatai

RAVAK Hungary Kft.
Székhely és bemutatóterem: 2143 Kistarcsa, Mester utca 1
Telefon: 06 1 223 1315, 06 1 223 1316
E-mail: eshop@ravak.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-210889
Adószám: 11851202-2-13

2. Általános rendelkezések

Az ÁSZF szabályozza a Vevő és Eladó közötti elektronikus úton létrejött szerződéses kapcsolatot, amelynek rendelkezései mindkét félre nézve kötelező érvényűek. A feltételek részletesen meghatározzák az Eladó és a Vevők jogait és kötelezettségeit.

A szerződés nyelve magyar. 

A Webáruházban leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vevő és az Eladó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Amennyiben a felek között állandó írásos adásvételre irányuló szerződés van érvényben, úgy Eladó az abban foglalt feltételek alapján szállítja és értékesíti a Vevő részére termékeit. 

Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt legalább 20 (húsz) nappal a Webáruház felületén közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Vevővel szemben – kivéve, ha a módosítások ellen tiltakozik. Az ÁSZF módosítása nem visszamenő hatályú, a módosított rendelkezéseket a módosítás hatályba lépését követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Amennyiben a Vevő nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a Webáruház használatára, megrendelés leadására

3. Szerződés tárgya

A szerződés tárgyát a Webáruházban az Eladó által eladásra kínált és a Vevő által online megvásárolt termék(ek), szolgáltatások képezik, melynek teljesíthetőségét az Eladó visszaigazolta (lásd 4.3. pont)..

A RAVAK kötelezi magát, hogy Vevőinek:

 • a termékeket hibátlan állapotban szállítja, az adott típusú terméknek megfelelő követelmények vagy tulajdonságok alapján,
 • a Magyarországon érvényes normáknak, előírásoknak, rendeleteknek megfelelő termékeket szállít,
 • összeszerelési útmutatókkal, jótállási jeggyel és a garancia lejárta utáni szervizek listájával együtt szállítja a terméket.

4. Termék megrendelése, rendelés feltételei, szerződés létrejötte

 • Regisztráció

A Webáruház tartalmának megtekintése, az ott történő vásárlás nincs regisztrációhoz kötve, lehetőség van regisztráció nélkül is vásárolni.

Azonban, ha mégis regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció” gombra kell kattintania. A regisztrációs űrlapon, ha minden kötelezően kitöltendő adatot megadott, kérjük ellenőrizze le. Ha minden adatot rendben talált, akkor a „Regisztráció” gombra kattintva véglegesíti a regisztrációját.

Amennyiben regisztráció nélkül vásárol, úgy a megrendelési folyamat során szükséges az adatokat megadni az Eladó részére.

A regisztráció sikeréről Eladó e-mailben tájékoztatja, melyben egy összegző felület segítségével áttekintheti a regisztráció során megadott adatokat.

Jogosult a regisztrációjának törlését kérni a eshop@ravak.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Eladó haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről.

Adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését (pl. számlán szereplő adatok). Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Vevő a felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Eladót.

A regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint köteles frissíteni annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

 • Megrendelés menete

A Webáruház felületén megtalálható az Eladó által eladásra kínált, kategóriákba sorolt termékek listája..
Miután kiválasztotta a terméket, a kiválasztott termék mellett írja be a mennyiséget, majd a „Kosárba” gombra kattintva helyezze a terméket a virtuális kosarába. A kosárba helyezés után tudja folytatni a vásárlást, vagy a jobb felső sarokban látható kosár ikonra kattintva tudja kosarának tartalmát megtekinteni. 

A kosár felületen lehetősége van a kért mennyiségek módosítására, vagy termék törlésére, amit a kosár frissítése gombra kattintva tud érvényesíteni.

Amennyiben tovább szeretne nézelődni, úgy a „Tovább vásárolok” gombra kell kattintania. Ha pedig már kíván több terméket vásárolni, akkor a „Pénztárhoz” gombra kattintva tudja elindítani a megrendelés folyamatát. Ha még nem jelentkezett be, a megjelenő felületen megteheti.

Ha regisztráció nélkül vásárol, akkor a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok ezen a felületen tudja megadni. A rendelési felületen kérjük adja meg számlázási adatait, szállítási adatait és bármilyen további hasznos információt, amit a futár részére szeretne kommunikálni (cím pontosítása, otthon tartózkodásának időszaka stb.).

Ha minden adatot rendeben talált, helyesen adta meg a teljesítéshez szükséges adatokat, kiválasztotta a szállítás módját és a fizetési módot, úgy a megrendelés elküldéséhez ugyanezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A ”Megrendelés elküldése” gombra kattintással küldi el véglegesen a megrendelését Eladó részére. Eladó a megrendelés sikerességéről emailben értesíti. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Adatbeviteli hibák javítása: A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruház felületén bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására anélkül, hogy kosarának tartalma törlődne.

Eladó a megrendelés beérkezése után a rendelés beérkezést, a szerződés létrejöttét a 4.3. pontban meghatározott módon e-mailben jóváhagyja, mégpedig a vevő azon e-mail címére, amelyet a regisztráció során, vagy a megrendelésnél ”) adott meg.

Eladó jelentős értékkel bíró termékeket is értékesít, így Vevő elfogadja, hogy Eladó ha a termék beszerzés, gyártás szükséges, úgy a Vevőtől megerősítést és előleget kér a megrendelés teljesítésének tényleges jóváhagyására írásban.

Amennyiben a felek között korábban határozatlan idejű keretszerződés lett megkötve, a Vevő részére az abban foglalt feltételeknek megfelelőn kerül sor a szerződés teljesítésére.

 • Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vevő által elküldött megrendelés rendszerbe történő beérkezését az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló (rendszerüzenet) e-mail útján visszaigazolja a Vevő részére. Az automatikusan küldött – technikai jellegű - email kizárólag azt igazolja, hogy Eladó rendszerébe a Vevő megrendelése beérkezett.

Eladó a Vevő által elküldött megrendelés időpontjától számított legkésőbb 48 órán belül egy 2. emailben (ún. ajánlat elfogadó emailben) - már nem technikai jellegű rendszerüzenet - igazolja vissza a megrendelés teljesíthetőségét. Amennyiben a megrendelés teljesíthető, úgy az ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mail Eladó részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Eladó és a Vevő között.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 2 munkanapon belül  belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó, vagyis a Vevő ajánlatának elfogadására (teljesítésre) irányuló 2. visszaigazoló e-mailt.

A felek között online módon megkötött termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján az Eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha a Vevő rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  

 • Termék ára és fizetési feltételek

A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség bizonyos esetekben felszámolásra kerül, mely díjakról részletesen a Webáruház felületén a csomagolási díjak menüpontban tájékozódhat.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve pl. a házhoz szállítás díját is, amennyiben házhoz szállítással rendelte meg a terméket.

A Webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a módosítás nem visszamenő hatályú.

A termék árát és a termék szállításával kapcsolatos esetleges költségeket az adásvételi szerződés alapján Vevő az alábbi módokon fizetheti meg Eladó részére:

 • Készpénzben vagy bankkártyával Eladó székhelyén/bemutatótermében
 • Készpénzben - utánvétes küldeményként a Vevő által megadott szállítási címen. Maximum 500 000 Ft összegig.
 • Bankkártyával történő online fizetés: A megrendelés elküldése után a Vevőnek lehetősége van használni az Simple Pay szolgáltatást, amely átirányítja a kártyás fizetés felületére. Eladó a végösszeg számláján történő jóváírását követően küldi el a terméket a Vevő részére.

A vevő a tudomásul veszi, hogy a "Megrendelés elküldése" gob lenyomáásával, a RAVAK Hungary Kft. Kistarcsa 2143, Mester utca 1, adatkezelő által a www.ravak.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vezeték és Keresztnév, e-mail cím, vásárolt termék neve, ára és cikkszáma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  

A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vevő által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést az Eladótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról az Eladó szintén nem értesül.
A tranzakció eredményéről a fizetést követően pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vevő internet böngésző programjának támogatnia kell a SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vevő folyószámláján.

Elfogadott bankkártyák: VISA, MasterCard

Az Eladó és Vevő közötti adásvételi szerződés alapján kiállított számla egyúttal adóügyi bizonylatként is szolgál. A Vevő a számlán szereplő összeg teljes kifizetése esetén jogosult a termék átvételére. A számla - adóügyi bizonylat a csomagban található.

 • Termék kiszállítása, átvétele
 • Kiszállítás futárszolgálat igénybevételével

A leadott rendelések kiszállítása a rendelt termékek jellegétől függő legoptimálisabb kiszállítási módon történik a Vevő által megadott címre. 

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben a Vevő ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vevő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről az Eladó értesítést küld a Vevő részére e-mailben a regisztráció/megrendelés során megadott email címre. 

Amennyiben a Vevő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vevőnek lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását, mégpedig az első kiszállítás meghiúsulását követő napon.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – a Vevőnek felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást Eladó csak akkor kísérli meg újból, ha a Vevő a megrendelés ellenértékét és a szállítási költséget átutalással Eladó részére kifizette és a vételár az Eladó számláján jóváírásra került.

A Vevő köteles a megrendelés átvétele előtt azt megfelelően ellenőrizni, elsősorban a külső csomagolás épségét, esetlegesen az egyéb sérüléseket is, amelyek a csomag aktuális állapotából kifolyóan kikövetkeztethetők, pl. furcsa hangok (törött üvegdarabok hangja a csomagban). A külső csomagolás sérülése, vagy egyéb nyilvánvaló sérülése esetén feltételezhető a nem megfelelő bánásmód a csomaggal a szállítás során, illetve a termék sérülése. Amennyiben ilyen sérülést figyel meg, ragaszkodjon jegyzőkönyv kitöltéséhez, ne vegye át és küldje vissza a futárral. A szállításból eredő hiba miatti azonnali átvétel nélküli visszaküldés nem okoz többletköltséget a Vevőnek. A jegyzőkönyvben ajánlott a sérülés részletes leírása és fotókat készítése is.

 

Kiszállítás díja, ideje

A kiszállítás díjáról bővebben a Webáruház felületén a szállítási feltételek menüpontban tájékozódhat.

A megrendelés kiszállításának standard határideje, ha a termék raktáron van 2-7 munkanap. 

Amennyiben a termék nincs készleten, a szállítási idő meghosszabbodik és egyéb szállítási határidők érvényesek:

 • 2 - 4 hét
 • A szállítási határidőről a vevő értesítést kap
 • Csaptelepek vásárlása esetén 5 munkanapon belül

A termék beszerzésének szükségességéről a Webáruház felületén és emailben, szállításának idejéről emailben tájékoztatjuk a Vevőt.

Több termék vásárlása esetén nincs lehetőség résszállításra. Több termék kiszállítási ideje attól a terméktől függ, amelynek a leghosszabb a kiszállítási ideje.

Eladó – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó Vevő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Az Eladó késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
 • Termék személyes átvétele

A megrendelt termék személyesen is átvehető a RAVAK Hungary Kft. raktárában a Kistarcsa 2143 Mester utca 1., cím alatt. Az átvétel legkorábbi időpontjáról Eladó emailben értesíti a Vevőt. Az értestést mindenképp várja meg a Vevő, mert az értesítés napjától számítva érhető el a termék a bemutatóteremben.

5. Adásvételi szerződéstől való elállás joga

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó).

Tehát az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg, a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, az elállási jog az online vásárlás során nem illeti meg.

Vevő a 14 napos elállási vagy felmondási jogát

 1. terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

A Vevő a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a RAVAK weboldalán elérhető űrlap segítségével bejelenteni a letöltések menüpont alatt a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére.

A nyilatkozatban fel kell tüntetni a megrendelés számát, a számla egyedi azonosítóját és a vétel dátumát.

Ebből a célból Vevő felhasználhatja az Elállási nyilatkozat- mintát, amely elérhető a letöltés menüpont alatt. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Vevő elállási nyilatkozatának beérkezését Eladó e-mailben 1 munkanapon belül visszaigazolja a Vevő részére. 

A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi Eladó részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vevő postai levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 • Termék visszaküldése vagy visszavitele

A Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy saját maga visszavinni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket vagy személyesen átadja, visszaviszi az Eladónak

Amennyiben az Eladó a terméket az adásvételi szerződéssel egyidejűleg a Vevőnek kifuvarozta és a termék postai csomagként nem szállítható, úgy az Eladó vállalja a termék visszafuvarozását saját költségén.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének/visszavitelének költsége Vevőt terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését. Amennyiben Eladó nem vállalja a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Vevőtől a termék visszajuttatás költségét sem, Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszajuttatásának költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

Eladó

 • Vételár, egyéb költség visszatérítése

Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A webshopon rendelt termékekre egyéb kedvezményekek és bónuszok nem érvényesíthetők. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Termékben bekövetkezett értékcsökkenés - felelősség

A terméket kérjük sértetlen állapotában juttassa vissza Eladó részére, amennyiben lehetséges az eredeti csomagolásában, de nem kötelező. Ha nem az eredeti csomagolásban juttatja vissza kérjük gondoskodjon a termék csomagolásáról oly módon, hogy az ne sérülhessen meg a visszajuttatás során.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Eladó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vevő kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 • Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.
 • Szolgáltatás biztosítása esetén, amelynek teljesítése a beleegyezésével már a 14 napos teljesítési időszak előtt megkezdődött.

6. Szavatossági jog

 • Kellékszavatosság

 A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

A Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 • Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szavatossági igényeit a Vevő az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

A Vevő szavatossági igényeit az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be az Eladó felé.

7. Jótállás

Hibás teljesítés esetén Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Vevőnek történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. (pl. 10.000 Ft eladási ár feletti mosógép).

Azonban az Eladó egyes termékei tekintetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározottaknál hosszabb jótállási időt biztosít. A jótállás idejéről a Webáruház felületén tájékozódhat vagy információért keresse Eladót.

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevők érvényesíthetik.

A fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetén, a kiterjesztett jótállás alapján fennálló jogok érvényesítésének további feltétele, hogy a vásárló igazolja a jótállással érintett termék évenkénti karbantartásának -  a RAVAK Hungary Kft. szervize által történt elvégzését a vásárlás időpontjától a jótállásból eredő jogok érvényesítéséig terjedő időszakban. Ennek fejében, a  gyártó a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, fogyasztónak nem minősülő vásárlók számára is egységesen biztosítja a - jelen jognyilatkozatban meghatározott - kiterjesztett jótállási feltételeket.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
 • ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a 6.1 és a 6.2 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás tehát nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vevő békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 9.4. pontban feltüntettettek alapján.

A Vevő jótállási igényeit az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be az Eladó fel

8. Szervizelés

Eladó a nála vásárolt termékek tekintetében, erre irányuló igény esetén, térítés ellenében vállalja a termék beszerelését, javítását.

Az Eladó által vállalt telepítési munka nem tartalmaz semmilyen falazási, fűtésszerelési, vízvezeték-szerelési munkálatot, kivéve a szifon vagy vízbevezetés rákötését a komplett lefolyóra és elfolyóra rugalmas csatlakozások segítségével.

A beszerelés időpontját a megrendelés jóváhagyása és a kiszállítás dátuma után lehet egyeztetni, de legkésőbb az ezen időponttól számított 30 napon belül.

Amennyiben kiszállás után derül ki, hogy nincsenek teljesítve a telepítés feltételei, az útiköltség teljes értéke és a technikusok által a telepítés lehetőségeinek felmérésével eltöltött idő költsége a Vevőt terheli.

A Webáruház „telepítés és szerviz” menüpontjában bővebb tájékoztatást érhet el a beszerelés és szervír feltételeiről. tájékozódhat

9. Fogyasztói jogviták rendezése, panaszkezelés

 • Panasztétel az Eladónál

A Webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban feltüntetett telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevő részére.

Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Eladó, és azt az ellenőrző hatóságok részére szükség esetén bemutatja.

Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Ha Eladó a Vevő panaszát elutasítja, úgy Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt. A panaszának elutasítása esetén a Vevő panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 • Panasszal élhet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben az Eladó és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vevő panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Ha fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 • Vitarendezés az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU    

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében, ki kell töltenie egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 • Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben az Eladó a fogyasztónak minősülő Eladó panaszát elutasítja, úgy a Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Vevő között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet at bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Eladót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

10. szerzői jog, felelősség

Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. (bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak, ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Vevő kötelezi magát, hogy nem fog semmilyen olyan tevékenységet végezni, amely számára, vagy harmadik fél számára lehetővé tenné, hogy jogtalanul hozzáférhessen, vagy jogtalanul használja a Webáruház webfelületének programját vagy egyéb részeit.

Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Eladó külön engedélyt ad.

Vevő nem jogosult a Webáruház webfelületének használata során olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb módszereket alkalmazni, amelyek negatívan befolyásolhatnák a webfelület működtetését.

A Webáruház webfelületét csak olyan mértékben szabad használni, amely nem ellentétes az Eladó, illetve bármely Vevő jogaival és amely egyezik annak felhasználási céljával.

A Vevő az online áruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Eladó kizár minden felelősséget az online áruház használói által tanúsított magatartásért. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó jogszabálysértés esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, az Eladó és a Vevő között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Webáruházon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk az Eladó és Vevő közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Az  elektronikus megrendelés elküldésével Vevő fenntartások nélkül elfogadja a kereskedelmi feltételek összes rendelkezését, amelyek a megrendelés elküldésének napján érvényben vannak, beleértve a megrendelt termék megrendelésének napján érvényes árát (a csomagolási és szállítási költségeket is beleértve), amely a weboldalon található árjegyzékben van feltüntetve

A személyes adatok védelmére a RAVAK vállalatnál az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) szóló rendeletnek megfelelően kerül sor – lásd Személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozat: [link beillesztése]

ÁSZF hatályos: 2021.05.15.