Podmínky pro uplatnění doživotní záruky na vany RAVAK

V rámci doživotní záruky Vám bude vana opravena, nebo v případě výskytu neopravitelné vady vyměněna. A to bez ohledu na počet uplatněných nároků na odstranění vady zakoupené vany během trvání Doživotní záruky.Doživotní záruka na akrylátové vany RAVAK se vztahuje pouze na:

• kupující, kteří koupi vany zaregistrovali na internetových stránkách www.ravak.cz
• nové (nepoužité) vany koupené u prodejců nebo e-shopů prodávající výrobky RAVAK nebo přímo u výrobce RAVAK a.s.
• samotnou vanu bez dalšího příslušenství jako jsou například vanové odtokové komplety, panely, podpora van apod.
• vany namontované v souladu s pokyny uvedenými v montážním návodu RAVAK
• vany nainstalované na originální podpoře RAVAK
• vany udržované a čištěné způsoby doporučenými výrobcem uvedenými v montážním návodu, který je dodáván spolu s výrobkem
• vady materiálu a výrobní vady.Doživotní záruka na akrylátové vany RAVAK se nevztahuje na:

• vady vzniklé neodbornou instalací výrobku (instalací provedenou v rozporu s pokyny uvedenými v montážním návodu a stavební připravenosti)
• vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho nesprávnou údržbou, zejména koupáním zvířat
• opotřebení výrobku vzniklé jeho obvyklým užíváním
• mechanická poškození výrobku
• prováděné opravy výrobku přebrušováním nebo tmelením mimo rámec Doživotní záruky
• vady vzniklé v důsledku vyšší moci (např. požár, zemětřesení a jiné živelní události)
• vady vzniklé užíváním výrobku mimo prostor koupelny v nesprávných nebo extrémních podmínkách (např. v exteriéru apod.)
• výrobky koupené ve výprodeji RAVAKKdo může uplatnit doživotní záruku

Doživotní záruku může uplatnit pouze kupující, jako fyzická osoba, po dobu svého života. Doživotní záruka zaniká změnou vlastnictví k zakoupené vaně z kupujícího na třetí osobu.Řešení reklamace

V případě, že výrobek, na který kupující uplatňuje Doživotní záruku, už výrobce přestal vyrábět, bude po dohodě s kupujícím výrobek vyměněn za výrobek, který se nejvíce shoduje s koupenou vanou. Cenový rozdíl vzniklý v případě, že nový-vyměněný výrobek je dražší než výrobek původní, na který se Doživotní záruka vztahuje, hradí kupující. Případné dodatečné náklady spojené s instalací vyměňovaného výrobku hradí kupující. Za dodatečné náklady spojené s instalací jsou považovány především náklady na dopravu, instalační materiál a práci servisních techniků společnosti RAVAK, a.s. Vana musí být vyjmutelná bez bouracích prací. Náklady na případné stavební a zednické práce hradí kupující. Doživotní záruku na výrobek kupující uplatní u společnosti RAVAK, a.s.Záruční doba platná pro Doživotní záruku

Doživotní záruka začíná běžet ode dne zaregistrování zakoupené vany kupujícím na www.ravak.cz (pokud bude registrace provedena do 60 dní od koupě výrobku).

Nejsou-li splněny veškeré v tomto dokumentu definované podmínky pro poskytnutí Doživotní záruky, je kupujícímu poskytována prodloužená záruka resp. standardní zákonná lhůta definovaná v záručním listu.

Koupit vanu na oficiálním eshopu RAVAK.