Youtube Instagram Pinterest

Doživotní záruka na vany

Odpočívejte jako nikdy před tím! Po náročném testovacím období si už i náš testovací dummy může užít zasloužený klid a pohodu. Odvedl totiž tu nejlepší práci.

Všechny naše vany jsou nejen otestované, ale i prověřené. K jejich výrobě jsme použili ty nejkvalitnější materiály a vyrobili jsme je pomocí nejmodernějších technologií. Vše prošlo několikanásobnou kontrolou tak, že si s klidem můžeme dovolit nabídnout vám doživotní záruku.

Chcete se dozvědět o kvalitě van RAVAK více? Podívejte se na film, který sleduje výrobní proces van od A do Z.

 

Doživotní záruka

Doživotní záruku na vanu poskytne firma RAVAK a.s. tomu kupujícímu, který vanu zakoupí a řádně zaplatí do 30.09.2023 a následně se do 60 dní od zakoupení zaregistruje v Registračním formuláři uvedeném níže. V rámci této doživotní záruky bude kupujícímu vana opravena, nebo v případě výskytu neopravitelné vady vyměněna, a to po celou dobu života kupujícího, bez ohledu na počet uplatnění nároku na odstranění vady zakoupené vany během trvání Doživotní záruky.

Kupující

Kupujícím, který může uplatňovat Doživotní záruku na výrobek poskytovanou, může být pouze fyzická osoba. Doživotní záruka trvá po dobu života kupujícího. Doživotní záruka zaniká též změnou vlastnictví k zakoupené vaně z kupujícího na třetí osobu.

Řešení reklamace

V případě, že výrobek, na který kupující uplatňuje Doživotní záruku, už výrobce přestal vyrábět, bude po dohodě s kupujícím výrobek vyměněn za výrobek, který se nejvíce shoduje s koupenou vanou. Cenový rozdíl vzniklý v případě, že nový-vyměněný výrobek je dražší než výrobek původní, na který se Doživotní záruka vztahuje, hradí kupující. Případné dodatečné náklady spojené s instalací vyměňovaného výrobku hradí kupující. Za dodatečné náklady spojené s instalací jsou považovány především náklady na dopravu, instalační materiál a práci servisních techniků společnosti RAVAK, a.s. Vana musí být vyjmutelná bez bouracích prací. Náklady na případné stavební a zednické práce hradí kupující. Doživotní záruku na výrobek kupující uplatní u společnosti RAVAK, a.s.

Záruční doba platná pro Doživotní záruku

Doživotní záruka začíná běžet ode dne zaregistrování zakoupené vany kupujícím na www.ravak.cz (pokud bude registrace provedena do 60 dní od koupě výrobku). 

Podmínky pro uplatnění Doživotní záruky na vany RAVAK

Doživotní záruka na akrylátové vany RAVAK se vztahuje pouze na:

 • kupující, kteří koupi vany zaregistrovali na internetových stránkách www.ravak.cz
 • nové (nepoužité) vany koupené u prodejců nebo e-shopů prodávající výrobky RAVAK nebo přímo u výrobce RAVAK a.s.
 • samotnou vanu bez dalšího příslušenství jako jsou například vanové odtokové komplety, panely, podpora van apod.
 • vany namontované v souladu s pokyny uvedenými v montážním návodu RAVAK
 • vany nainstalované na originální podpoře RAVAK
 • vany udržované a čištěné způsoby doporučenými výrobcem uvedenými v montážním návodu, který je dodáván spolu s výrobkem
 • vady materiálu a výrobní vady.

Doživotní záruka na akrylátové vany RAVAK se nevztahuje na:

 • vady vzniklé neodbornou instalací výrobku (instalací provedenou v rozporu s pokyny uvedenými v montážním návodu a stavební připravenosti)
 • vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho nesprávnou údržbou, zejména koupáním zvířat
 • opotřebení výrobku vzniklé jeho obvyklým užíváním
 • mechanická poškození výrobku
 • prováděné opravy výrobku přebrušováním nebo tmelením mimo rámec Doživotní záruky
 • vady vzniklé v důsledku vyšší moci (např. požár, zemětřesení a jiné živelní události)
 • vady vzniklé užíváním výrobku mimo prostor koupelny v nesprávných nebo extrémních podmínkách (např. v exteriéru apod.)
 • výrobky koupené ve výprodeji RAVAK

Nejsou-li splněny veškeré v tomto dokumentu definované podmínky pro poskytnutí Doživotní záruky, je kupujícímu poskytována prodloužená záruka resp. standardní zákonná lhůta definovaná v záručním listu.

Koupit vanu na oficiálním eshopu RAVAK.

Postup registrace

Vážený zákazníku,

děkujeme za nákup akrylátové vany RAVAK (dále jen „vana“ nebo „výrobek“). Výrobce RAVAK a.s. poskytuje na tento výrobek Doživotní záruku za naplnění dále uvedených podmínek.

Doživotní záruka vznikne pouze v případě, že kupující zaregistruje výrobek v níže uvedeném online formuláři v době 60 dnů od jeho zakoupení a využita může být vždy jen tehdy, pokud kupující při uplatnění Doživotní záruky předloží platný prodejní doklad, vztahující se k výrobku.

Často kladené dotazy

Jak poznám, na které vany doživotní záruka platí?

Je to jednoduché, doživotní záruka platí na všechny modely van RAVAK.

Doživotní záruka – týká se života vany nebo mého?

Doživotní záruka se váže k životu prvního majitele vany.

Uvažuji o koupi vany na příští rok, bude se mě doživotní záruka týkat?

Nebude. Vanu si pořiďte určitě do konce letošního roku. Doživotní záruku poskytujeme vany zakoupené a zaplacené do 31. 12. 2023.

Jaké jsou podmínky pro uplatnění doživotní záruky?

Podmínky pro získání doživotní záruky se neliší od podmínek standardních, jen s tou výjimkou, že k získání doživotní záruky je třeba se u nás registrovat. Všechny podmínky přehledně uvedené naleznete na: https://www.ravak.cz/cz/dozivotni-zaruka-na-vany

Kde mám případně doživotní záruku uplatňovat? U prodejce?

Ne, ohledně doživotní záruky budete komunikovat pouze s výrobcem, tzn. s RAVAK a.s.

Co konkrétně mám udělat, když chci vanu RAVAK reklamovat a splnil jsem podmínky pro uplatnění doživotní záruky?

K uplatnění reklamace použijete reklamační formulář umístěný na https://www.ravak.cz/cz/reklamace-vyrobku-ravak a ten po řádném vyplnění a uvedení informace v popisu reklamované vady, že uplatňujete reklamaci v rámci doživotní záruky, odešlete elektronicky do společnosti RAVAK a.s..

Musím vanu při reklamaci demontovat?

Vanu rozhodně nemusíte vyjímat ani nikam zasílat. Po řádném uplatnění reklamace vás po předchozí telefonické domluvě navštíví technici společnosti RAVAK a.s., kteří na místě instalace vany reklamaci posoudí.

K čemu mi je doživotní záruka na vanu dobrá?

Doživotní záruka vám garantuje, že nebudete muset složitě řešit případné problémy spojené s výrobní vadou vany po skončení běžné záruky. Zaručí vám opravu výrobní vady vany nebo v případě výskytu neopravitelné vady její výměnu za novou, a to po celou dobu vašeho života podle podmínek doživotní záruky na vanu.

Mám novou vanu RAVAK, ale nechce se mi nikde registrovat a dávat své osobní údaje. Přijdu o něco?

Přijdete o výhodnou možnost doživotní záruky, tzn. garance opravy nebo výměny během celého vašeho života. O své osobní údaje se nemusíte obávat, postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR") umístěným na https://www.ravak.cz/cz/gdpr. Údaje o kupujících van pouze ukládáme do naší databáze, kterou bychom využili případně jen pro ověření vaší totožnosti při uplatnění záruky, popř. pro vyhodnocování našich marketingových strategií. Vaše údaje se nedostanou do rukou žádným třetím stranám. Pokud se rozhodnete neregistrovat, vztahují se na vás záruční podmínky uvedené v záručním listu u vašeho zboží.

Koupil jsem vanu RAVAK, ale ještě jí nemám nainstalovanou. Musím se zaregistrovat hned nebo mám počkat až po instalaci?

Na registraci vany máte dva měsíce od nákupu. Při instalaci si hlavně ohlídejte, aby byla vana usazena podle pokynů uvedených v přiloženém montážním návodu!

V rámci řádné registrace je nutné, aby Kupující vany uvedl své jméno, příjmení, adresu svého bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, typ vany, sériové číslo vany, datum nákupu, název prodejce a místa, kde Kupující vanu koupil. 

Kupujícímu bude na jím uvedenou emailovou adresu zasláno Potvrzení o registraci. Společnost RAVAK a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv zkontrolovat totožnost osoby uplatňující Doživotní záruku s osobou uvedenou při registraci na www.ravak.cz.


Registrační formulář

 - takto označené údaje jsou povinné

required
  required
required
required
required
required
required
required
required
required
required
required

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem se řádně seznámil s podmínkami poskytnutí Doživotní záruky na vany RAVAK a dále Prohlášením společnosti RAVAK a.s. o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR) umístěným na www.ravak.cz. V souvislosti s vyplněním a odesláním tohoto formuláře dochází ze strany společnosti RAVAK a.s. coby správce ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání informačních sdělení – osobní údaje poskytnuté zákazníkem na tomto registračním formuláři, tj. jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo společnosti RAVAK a.s. zpracovává dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely přímého marketingu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání záruky. Předávání osobních údajů společnosti RAVAK a.s. spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby (tzv. zpracovatelé osobních údajů). Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji zákazníka, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností, k dosažení účelu jejich zpracování, v souladu s platnými právními předpisy a nesmí je použít k jinému účelu. Společnost RAVAK a.s. neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, ledaže k tomu existuje právní důvod. Společnost RAVAK a.s. si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku zákazníka. Každý zákazník má právo požadovat po společnosti RAVAK a.s. přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou uvedeny v Prohlášení společnosti RAVAK a.s. o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR) umístěným na www.ravak.cz.