Вана Rosa II

Vana Rosa II

Стена на ваната CVSK1 Rosa

Умивалник Роза II

Шкаф под мивка Rosa II с дръжки

X000000930

Вана Rosa II