Стена на ваната за вана Rosa II

Стена на ваната CVSK1 Rosa

Vana Rosa II

Умивалник Роза II

Стена на ваната за вана Rosa II