Условия за прилагане на доживотна гаранция за вани RAVAK

В рамките на доживотната гаранция, ваната ви ще бъде ремонтирана или заменена в случай на неотстраним дефект. И това без значение колко пъти сте предявявали искания за отстраняване на дефекти на закупената вана по време на действие на доживотната гаранция.Доживотната гаранция за акрилни вани RAVAK важи само за:

• купувачи, които са регистрирали покупката на ваната на интернет страниците www.ravak.cz
• нови (неизползвани) вани, закупени от търговци или електронни магазини, продаващи продукти RAVAK или директно от производителя RAVAK a.s.
• самата вана без допълнителни аксесоари като например комплекти за отводняване на вани, панели, подпори за вани и др.
• вани, монтирани в съответствие с инструкциите, посочени в инструкциите за монтаж на RAVAK
• вани, инсталирани на оригинална подпора RAVAK
• вани, поддържани и почиствани по начини, препоръчани от производителя, посочени в инструкциите за монтаж, които се предоставят заедно с продукта
• дефекти на материала и производствени дефекти.Доживотната гаранция за акрилни вани RAVAK не важи за:

• дефекти, причинени от неквалифициран монтаж на продукта (монтаж, извършен в противоречие с инструкциите, посочени в инструкциите за монтаж и строителната подготовка)
• дефекти, причинени от неправилна употреба на продукта или неправилна поддръжка, особено къпане на животни
• износване на продукта, причинено от нормална употреба
• механични повреди на продукта
• извършени ремонти на продукта чрез шлайфане или запечатване извън рамките на доживотната гаранция
• дефекти, причинени от форсмажорни обстоятелства (напр. пожар, земетресение и други природни бедствия)
• дефекти, причинени от употреба на продукта извън банята при неправилни или екстремни условия (напр. на открито и др.)
• продукти, закупени на разпродажба от RAVAKКой може да предяви доживотна гаранция

Доживотната гаранция може да бъде предявена само от купувача, като физическо лице, през целия му живот. Доживотната гаранция изтича при промяна на собствеността на закупената вана от купувача към трета страна.Решаване на рекламации

Ако продуктът, за който купувачът предявява доживотна гаранция, вече не се произвежда от производителя, продуктът ще бъде заменен с продукт, който най-много съответства на закупената вана, след съгласие с купувача. Ценовата разлика, възникнала в случай, че новият заменен продукт е по-скъп от оригиналния продукт, за който важи доживотната гаранция, се плаща от купувача. Всички допълнителни разходи, свързани с инсталацията на заменения продукт, се поемат от купувача. За допълнителни разходи, свързани с инсталацията, се считат предимно разходи за транспорт, инсталационни материали и работа на сервизните техници на RAVAK, a.s. Ваната трябва да може да бъде извадена без разрушителни работи. Разходите за евентуални строителни и зидарски работи се поемат от купувача. Доживотната гаранция за продукта купувачът предявява към компанията RAVAK, a.s.Гаранционен срок, валиден за доживотна гаранция

Доживотната гаранция започва да тече от деня на регистрация на закупената вана от купувача на www.ravak.cz (ако регистрацията е извършена в рамките на 60 дни от покупката на продукта).

Ако не са изпълнени всички условия, определени в този документ за предоставяне на доживотна гаранция, на купувача се предоставя удължена гаранция или стандартен законов срок, определен в гаранционния лист.

Купете вана от официалния електронен магазин на RAVAK.