Контакти

RAVAK a.s.

Obecnická 285
261 01 Příbram I
CZECH REPUBLIC

  • IČO: 25612492
  • DIČ: CZ25612492
  • č.ú.: 191943211 / 0100 (KB Příbram)
  • OR MS PRAHA Praha od 01.10.1997, odd. B, vl. 4970

RAVAK World Wide

Компанията RAVAK a.s. оперира в повече от 50 страни и е най-големият производител на оборудване за баня в Централна и Източна Европа.