Гаранция за продукти RAVAK

Потребителите имат законово право на 2-годишна гаранция за покупка на продукти RAVAK. Гаранционният период се изчислява от датата на получаване на продукта от купувача, посочена в ГАРАНЦИОННАТА КАРТА като дата на продажба, или от въвеждането на продукта в експлоатация от сертифициран субект (ако това се извърши в рамките на три дни от получаването).
В гаранционния период не се включва периодът от рекламация на стоката до момента, в който купувачът е длъжен да приеме стоката след края на гаранционния ремонт.


Продуктите на RAVAK отговарят на най-високите изисквания за качество ,
затова предлагаме напълно
БЕЗПЛАТНО УДЪЛЖАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА за избрани видове стоки!

Вани

Предлагаме гаранция 30 години за всички вани . Условие за гаранцията е използването на оригинална опора (крака) RAVAK за съответния тип вана в съответствие с инструкциите за монтаж. Панелите за ваните City и City Slim имат 5-годишна гаранция.
Предлагаме гаранция 3 години за избрани комплекти за вана.

Душ кабини, душ врати и паравани

Предлагаме гаранция 5 години за всички душ кабини и врати (валидно от 1.1.2019 г.). Законово установеният гаранционен срок се прилага за консумативи (уплътнителни ленти, магнити и капачета).
Предлагаме гаранция 10 години за техническото решение AntiBlock (плъзгаща система за затваряне и отваряне на врати) на базата на тестван минимален живот 1 000 000 отваряния.

Поддушови корита

Предлагаме гаранция 5 години за поддушовите корита от лят мрамор (валидно от 1.1.2017 г.).
Предлагаме гаранция 3 години за сифоните за поддушовите корита.

Душ седалки

Предлагаме гаранция 10 години за всички душ седалки Chrome и OVO II (валидно от 1.6.2020 г.).

Отводнителни канали и сифони

Предлагаме гаранция 25 години за неръждаемите отводнителни канали (съответно за постоянно вградените части). Гаранцията за сменяемите части на неръждаемия отводнителен канал е 3 години .
Предлагаме гаранция 6 години за пластмасовия отводнителен канал и подовия сифон . Гаранцията за сменяемите части е 3 години .

Мивки

Предлагаме гаранция 5 години за всички мивки и умивалници (валидно от 1.3.2021 г.). Предлагаме гаранция 3 години за аксесоари за мивки (смесители и сифони).

Мебели за баня

Предлагаме гаранция 5 години за всички мебели за баня (валидно от 1.1.2017 г.).

Смесители

Предлагаме удължена гаранция 5 години за всички водопроводни смесители * .
Предлагаме удължена гаранция 10 години за основното тяло на вградените смесители R-box.
Предлагаме удължена гаранция 5 години за банята. Петгодишната гаранция не се отнася за аксесоари към смесителите, където се прилага законовата гаранция от 24 месеца.

* Условие за валидността на удължената гаранция за водопроводните смесители е използването на защитни мрежи на входа на водата в смесителя за задържане на замърсяванията от тръбите и използването на филтриращо устройство за вода на входа на апартамента/къщата мин. 200 μm. Препоръчителната максимална работна температура на входа на водопроводния смесител е 65° C. Препоръчителният максимален работен натиск на входа на смесителя е 0,5 MPa.

Тоалетни и бидета

Предлагаме гаранция 10 години за тоалетни и бидета (валидно от 1.1.2019 г.). Гаранцията се отнася за аксесоари към санитарната техника (седалки и бутони за управление) 3 години .

Тоалетни модули

Предлагаме гаранция 10 години за тоалетни модули и биде модул (съответно за твърдо вградените части). Гаранцията се отнася за сменяемите части на модулите 3 години .

Гаранцията не се отнася за:

  • дефекти, причинени от неквалифициран монтаж, който не е в съответствие с инструкциите, посочени в инструкциите за монтаж и строителната подготовка
  • дефекти, причинени от неправилна употреба или поддръжка
  • износване на продукта над рамките на нормалната употреба
  • механични и други повреди на продукта в рамките на неочаквана ситуация (например пожар)
  • дефекти, причинени от употребата на продукта извън банята при неправилни или екстремни условия (например в сауна, на открито и др.)
  • дефекти, за които купувачът е бил предварително писмено предупреден и за които е било предоставено отстъпка от покупната цена. Дефектите на стоката не са свойства на използвания материал, допустими по задължителния стандарт.

Можете да намерите повече информация в раздела Рекламации или в Общите условия .

Гаранционен сертификат

Запазете внимателно гаранционния сертификат и документа за покупка на продукта (или неговата професионална инсталация) през целия период на гаранцията.
Заедно със стоката ще ви бъде доставен и непопълнен ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ (ако не е приложен, фактурата служи като гаранционен сертификат, която ще ви бъде изпратена заедно със стоката и също на електронна поща след доставка на стоката).
Ще потвърдим гаранционния ви сертификат в RAVAK шоурумите в Прага или в Прибрам или при търговеца, след представяне на данъчен документ или негово копие. Разбира се, можете да изпратите гаранционния сертификат по пощата - заедно с номера на вашата поръчка или копие на фактурата - на адрес:

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram

Потвърденият гаранционен сертификат ще ви изпратим обратно на адреса, който сте посочили при поръчката (ако не посочите друг).

Не потвърждаваме гаранционния сертификат веднага , даваме ви възможност да проверите и тествате стоката внимателно първо.