Параваните в цялата конфигурация определят квадратен или правоъгълен план на ъгловия кът. Те не са предназначени за самостоятелна употреба.