Декларация за таксуване на опаковки EKO-KOM

Компания:
RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram
ИК: 25612492
ДИК: CZ25612492

с това заявява,
че за всички опаковки и опаковани продукти, които пуска на пазара или в обращение в Чешката република, е платена такса (възнаграждение) за осигуряване на обратно приемане и използване на отпадъци на компанията EKO-KOM, a.s., под идентификационен номер

EK-F06020285


За всички опаковки и опаковани продукти, които ще бъдат пуснати на пазара или в обращение, таксата (възнаграждението) ще бъде редовно платена на компанията EKO-KOM, a.s. в съответствие с договора за асоциирано изпълнение.

Това изявление важи за неопределен период от 01.01.2018 г.
Всякакви промени в посочените тук факти ще бъдат незабавно съобщени.

В Příbram на 01.01.2018 г.

подпис

Документ за изтегляне: